Cyngor Celfyddydau Cymru | Ymchwil Twristiaeth Ddiwylliannol

Ymchwil Twristiaeth Ddiwylliannol

Ebrill 2009


Comisiynwyd yr ymchwil hwn gan Croeso Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru.

Mae'r ymchwil hwn yn archwilio'r canfyddiadau o Gymru fel cyrchfan gwyliau. Mae'r adroddiad yn rhoi cipolwg o'r canfyddiadau sydd gan bobl o Gymru fel cyrchfan gwyliau a'r hyn sy'n eu rhwystro rhag ymweld â Chymru.

Music Therapy / Therapi Cerdd
Ymchwil

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245